Enciklopedija za djecu online dating

U sjevernom dijelu zemlje nalazi se veći broj relativno manjih jezera ledničkog porijekla.Pedološki pokrov predstavljen je podzolima skromnijeg boniteta, a nešto plodnije tlo je u sjevernim dijelovima i u podnožjima srednjonjemačkih planina.Najviši dio Njemačke („najviša stepenica”) južni su dijelovi zemlje i tu se nalaze sjeverni Alpi, čiji najviši vrh Cugšpic, s visinom od 2.963 metra, ujedno predstavlja i najvišu tačku cijele zemlje.Na Alpe se na sjeveru nastavlja Bavarska visoravan s prosječnim visinama između 400 i 600 metara.U okviru ove geografske regije nalaze se istorijsko-geografske podregije Šlezvig-Holnštajn, Meklenburg, Donja Saksonija i Brandenburg.Područje Šlezvig-Holštajna nalazi se na krajnjem sjeveru zemlje i samim tim je najduže bilo izloženo glacijalnim procesima i tu su lednički tragovi najizraženiji.Oblast po imenu Germanija dokumentovana je prije 100. Savezna Republika Njemačka bila je osnivač Evropske ekonomske zajednice (godine 1957) i Evropske unije (godine 1993).

Rijeke teku duž čela nekadašnjih lednika širokim pradolinama.U fizičkogeografskom pogledu, a prevashodno zahvaljujući morfološkim faktorima, Njemačka ima izgled „tri stepenice” koje se postepeno spuštaju idući od juga ka sjeveru.U tom rasporedu jedino se meridijanska regija Porajnja izdvaja kao zasebna cjelina, kako u hidrografskom i reljefnom, tako i u privrednom pogledu.Najvažnije luke ovog dijela zemlje su Kil i Libek koji su smješteni u istoimenim zalivima.Meklenburg predstavlja produžetak nizijskog zemljišta ka istoku i fizionomijom ovog dijela dominiraju morene i lednička jezera.

Leave a Reply